Kommande utbildningar

Nedan presenteras samtliga de utbildningar som just nu är inplanerade för våren 2017.

Vid varje utbildningsbeskrivning finns en länk till en mer detaljerad kursbeskrivning där innehåll, metod m.m. framgår.

Välkomna att anmäla er till utbildningarna! 

Retorik - stärk din personliga genomslagskraft

 • Datum: 2017-11-23
 • Tid: 09:00 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 8950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Kursen, som omfattar två dagar, vänder sig till dig som inte har särskilt stor erfarenhet av presentationer och föredragningar. Kanske upplever du att talängslan begränsar dig, eller att du inte vet hur du bäst förbereder och genomför dina presentationer. Du vill känna en ny säkerhet, och få verktygen du behöver för att hantera talängslan och förmedla ett budskap så att människor lyssnar. Användbar teori, träning och instruktiv feedback ger dig användbara redskap för att på kort tid utvecklas i rollen som presentatör. På den här kursen har vi maximerat antalet deltagare till åtta för att du ska få extra mycket tid till träning och återkoppling i en situation som känns trygg. Kursinnehåll, metod m.m. framgår av "Mer information" här bredvid. OBS: ENDAST FYRA PLATSER KVAR!!!

Anmälan

Retorik - stärk din personliga genomslagskraft

SÄLJUTBILDNING, nivå medel

 • Datum: 2017-11-21
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 8950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Utbildningen på två dagar vänder sig till personer som vill bli säkrare och tryggare i sin säljroll och därigenom kunna skapa ännu bättre resultat – oavsett om det handlar om produkter eller tjänster. Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar med sitt säljarbete både på ”fältet” och som innesäljare. Kursen är alltså även anpassad för dem som idag arbetar som innesäljare och som vill öka sin kompetens inom sälj. Denna kurs kommer att leda till att du tar klivet upp till nästa nivå genom att oftare skapa medvetna framgångar i din försäljning. Läs mer om utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

SÄLJUTBILDNING, nivå medel

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Datum: 2017-11-16
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4400 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Den 25 maj 2018 kommer nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL) att ersättas med en allmän dataskyddsförordning (Dataskyddsförordningen eller GDPR) vilket är en ny EU-förordning om hantering av personuppgifter. För ert företag kommer detta att innebära stora förändringar för hur ni måste behandla personuppgifter. Genom vår heldagsutbildning kommer ni att få god kunskap om Dataskyddsförordningen och vad den innebär för er. Ni kommer att få stöd för att i tid lägga om de system och rutiner som krävs för att uppfylla Dataskyddsförordningen. Läs mer om utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Datum: 2017-12-07
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4400 Kr
Anmälan
Om kursen: Den 25 maj 2018 kommer nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL) att ersättas med en allmän dataskyddsförordning (Dataskyddsförordningen eller GDPR) vilket är en ny EU-förordning om hantering av personuppgifter. För ert företag kommer detta att innebära stora förändringar för hur ni måste behandla personuppgifter. Genom vår heldagsutbildning kommer ni att få god kunskap om Dataskyddsförordningen och vad den innebär för er. Ni kommer att få stöd för att i tid lägga om de system och rutiner som krävs för att uppfylla Dataskyddsförordningen. Läs mer utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Excel på nivån avancerad

 • Datum: 2017-12-11
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 5950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Vår Excelkurs på nivån avancerad omfattar två dagar, 11 & 14 december. Du lär dig att skapa användbara och överskådliga kalkyler. Med hjälp av formler och funktioner kan programmet utföra alla typer av beräkningar. Utifrån värden i kalkylbladet kan du på ett enkelt sätt skapa tydliga diagram. Även bilder och andra objekt kan infogas för att göra kalkylbladet mer tilltalande. Kursen behandlar även hur du i Excel kan spara och hantera data i listor på samma sätt som i databaser, samt hur du använder hela arbetsboken på ett praktiskt sätt. Kursen riktar sig främst till de som redan har en hel del kunskaper och erfarenhet av att arbeta i EXCEL. Kursen är alltså till för alla som vill göra lite mer avancerade kalkyler, budget och beräkningar. Läs mer om detaljerna i utbildningen under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMNA MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Excel på nivån avancerad