Kommande utbildningar

Nedan presenteras samtliga de utbildningar som just nu är inplanerade för hösten 2018.

Vid varje utbildningsbeskrivning finns en länk till en mer detaljerad kursbeskrivning där innehåll, metod m.m. framgår.

Välkomna att anmäla er till utbildningarna! 

Kompetensutveckling & lärande

 • Datum: 2018-09-13
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 7450 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Programmet omfattar två heldagar och har som syfte att öka deltagarnas förståelse för och förmåga att tillämpa metoder för att arbeta med strategisk kompetensutveckling anpassat till den egna organisationen. Aktiviteten vänder sig till de personer i företagets ledning som ska ta ett övergripande ansvar för att gemensamt med övriga medarbetare utveckla synsätt och metoder för kompetensutvecklingsarbetet på arbetsplatsen. För att få goda möjligheter att lyckas med detta rekommenderas att från varje företag minst två personer deltar i programmet. Vi kommer att arbeta med de två huvudbegreppen STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING och ARBETSPLATSLÄRANDE. Läs mer om programmet under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Kompetensutveckling & lärande

Excel, medel

 • Datum: 2018-09-05
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 6250 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Vår tvådagarskurs i Excel på nivån medel ger dig god förmåga att arbeta med EXCEL som ett kraftfullt arbetsredskap. Du lär dig att skapa användbara och överskådliga kalkyler och med hjälp av formler och funktioner kommer du att kunna utföra alla typer av beräkningar. Att kunna utnyttja funktionerna i EXCEL blir en billig investering. Utbildningen är för dig som har vissa förkunskaper men som vill komma vidare i din förmåga att arbeta med Excel. Kursen är till för alla som gör kalkyler, budget och beräkningar. Läs mer om utbildningen under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN!

Anmälan

Excel, medel

Workshop i FEEDBACK

 • Datum: 2018-09-25
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4290 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Syftet med vår workshop i feedback är att förändra den grundläggande olust eller rädsla, som många har när det gäller feedback, till inspiration och lust att använda detta fantastiska utvecklingsverktyg. Vår heldagsworkshop i feedback ger deltagarna praktiskt användbar kunskap som går att direkt omsätta i arbetslivet och privat för att ta emot, be om samt ge feedback på ett sätt som bidrar till förståelse och förändring. Det här är ett avgörande steg på vägen mot en feedbackkultur som ger större arbetsglädje, produktivitet, samarbetsförmåga, engagemang och lojalitet. Missa inte möjligheten att få möta Shalini Persson som leder vår workshop! Läs mer under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Workshop i FEEDBACK

Kontorets administratör & koordinator

 • Datum: 2018-09-04
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 8200 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Alla arbetsplatser har en person som är “spindeln-i-nätet”. Är du en av dem? Känner du att det är svårt att få dagarna att räcka till? Kommer alla till dig när de har uppgifter de behöver hjälp med? Som administratör och koordinator har du ofta rollen som spindeln-i-nätet. Det gör att det krävs mycket av dig. Det är du som organiserar, koordinerar och tar hand om de där uppgifterna som måste göras. På den här kursen som är skräddarsydd för dig som har många bollar i luften, får du nya arbetsverktyg som kommer att göra din arbetsdag mer överskådlig och lättare att administrera. Läs mer om kursen under MER INFORMATION här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Kontorets administratör & koordinator