Kommande utbildningar

Nedan presenteras samtliga de utbildningar som just nu är inplanerade för våren 2017.

Vid varje utbildningsbeskrivning finns en länk till en mer detaljerad kursbeskrivning där innehåll, metod m.m. framgår.

Välkomna att anmäla er till utbildningarna! 

Förhandlingsteknik, fördjupningsnivå

 • Datum: 2017-09-07
 • Tid: 08:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 8950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Kursen vänder sig bland annat till erfarna säljare, projektledare, Key Account Managers samt chefer och andra personer med ansvar att initiera och driva förhandlingar som rör relativt stora belopp eller får ganska avgörande effekter för företaget och medarbetarna. Kursen omfattar två utbildningsdagar med ca två veckors uppehåll mellan de två dagarna. Innehållet i utbildningen omfattar teoripass, praktikfallsstudier, grupparbeten, förhandlingsträning m.m. Individuell rådgivning ingår även i kursen. Mer om kursen hittar du under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN!

Anmälan

Förhandlingsteknik, fördjupningsnivå

Retorik - stärk din personliga genomslagskraft

 • Datum: 2017-09-18
 • Tid: 09:00 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 10950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: KURSEN ÄR FULLTECKNAD! Utbildningen som omfattar sammanlagt tre dagar vänder sig till dig som har viss vana när det gäller presentationer och föredragningar. Du har upplevt utmaningarna – att engagera dem som lyssnar, att hantera talängslan, att nå fram med ditt budskap och påverka till handling. Nu vill du utveckla din personliga genomslagskraft och bli ännu säkrare i dina framföranden. Träning och instruktiv feedback ger dig redskapen du behöver för att tala så att människor lyssnar, förstår och blir engagerade. Vi har maximerat antalet deltagare till 10 personer eftersom vi vill att samtliga deltagare ska få en kvalificerad utbildning och handledning utifrån sina speciella förutsättningar. Kursinnehåll, metod m.m. framgår av "Mer information" här bredvid. OBS: KURSEN ÄR FULLTECKNAD!!!

Anmälan

Retorik - stärk din personliga genomslagskraft

Excel på nivån medel

 • Datum: 2017-10-09
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 5950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Kanske är EXCEL det mest använda dataprogrammet på de flesta arbetsplatser. Du får tillgång till ett redskap som på några sekunder ger dig svar på komplicerade beräkningar. Den här kursen som omfattar två dagar ger dig god förmåga att arbeta med EXCEL som ett kraftfullt arbetsredskap. Du lär dig att skapa användbara och överskådliga kalkyler och med hjälp av formler och funktioner kommer du att kunna utföra alla typer av beräkningar. Läs mer om utbildningen under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN!

Anmälan

Excel på nivån medel

Internrevisisonsutbildning, fördjupning

 • Datum: 2017-09-06
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4500 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Utbildningen i VÄRDESKAPANDE INTERNREVISION syftar till att inspirera och motivera deltagarna att ta nästa steg att utveckla sig som internrevisorer och få kunskap om hur man kan revidera på ett mer värdeskapande vis. Vår erfarna revisionsledare kommer att gå igenom och ge handfasta råd på hur man kan utveckla sättet att planera, förbereda, genomföra, dokumentera, rapportera och redovisa revisionerna. Utbildningen omfattar en heldag. Läs mer om utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Internrevisisonsutbildning, fördjupning

Chefsutbildning i RISKBEDÖMNING

 • Datum: 2017-09-20
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4500 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Chefsutbildningen i RISKBEDÖMNING riktar sig till ledare med arbetsmiljöansvar. Under kursdagen kommer deltagarna att få en tydlig helhetsbild av arbetsmiljörisker och metoder för att arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete – riskbedömning. Utbildningen har fokus på riskbedömningar avseende Organisatorisk och social arbetsmiljö såsom hög arbetsbelastning, produktionstoppar, stress, organisatoriska förändringar m.m. Läs mer om utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Chefsutbildning i RISKBEDÖMNING

SÄLJUTBILDNING, nivå medel

 • Datum: 2017-11-21
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 8950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Utbildningen på två dagar vänder sig till personer som vill bli säkrare och tryggare i sin säljroll och därigenom kunna skapa ännu bättre resultat – oavsett om det handlar om produkter eller tjänster. Målgruppen för utbildningen är personer som arbetar med sitt säljarbete både på ”fältet” och som innesäljare. Kursen är alltså även anpassad för dem som idag arbetar som innesäljare och som vill öka sin kompetens inom sälj. Denna kurs kommer att leda till att du tar klivet upp till nästa nivå genom att oftare skapa medvetna framgångar i din försäljning. Läs mer om utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

SÄLJUTBILDNING, nivå medel

Utbildning i Miljölagstiftning

 • Datum: 2017-11-20
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4500 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och skydd mot olyckor tas upp översiktligt då dessa anses vara av stor betydelse ur miljösynpunkt för de som är certifierade enligt ISO 14001. I vår utbildning varvas teori med övningsuppgifter och diskussioner för att på så sätt ge dig konkret inblick i såväl sammanhangen som de detaljerade kraven. Kursen vänder sig till dig som har ansvar för miljöarbetet på ditt företag eller dig som behöver ha kunskap om miljölagstiftningens krav. Läs mer om utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Utbildning i Miljölagstiftning

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Datum: 2017-11-16
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4400 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Den 25 maj 2018 kommer nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL) att ersättas med en allmän dataskyddsförordning (Dataskyddsförordningen eller GDPR) vilket är en ny EU-förordning om hantering av personuppgifter. För ert företag kommer detta att innebära stora förändringar för hur ni måste behandla personuppgifter. Genom vår heldagsutbildning kommer ni att få god kunskap om Dataskyddsförordningen och vad den innebär för er. Ni kommer att få stöd för att i tid lägga om de system och rutiner som krävs för att uppfylla Dataskyddsförordningen. Läs mer om utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR)

 • Datum: 2017-12-07
 • Tid: 08:30 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4400 Kr
Anmälan
Om kursen: Den 25 maj 2018 kommer nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL) att ersättas med en allmän dataskyddsförordning (Dataskyddsförordningen eller GDPR) vilket är en ny EU-förordning om hantering av personuppgifter. För ert företag kommer detta att innebära stora förändringar för hur ni måste behandla personuppgifter. Genom vår heldagsutbildning kommer ni att få god kunskap om Dataskyddsförordningen och vad den innebär för er. Ni kommer att få stöd för att i tid lägga om de system och rutiner som krävs för att uppfylla Dataskyddsförordningen. Läs mer utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Dataskyddsförordningen (GDPR)