Kommande utbildningar

Nedan presenteras samtliga de utbildningar som just nu är inplanerade för våren 2018.

Vid varje utbildningsbeskrivning finns en länk till en mer detaljerad kursbeskrivning där innehåll, metod m.m. framgår.

Välkomna att anmäla er till utbildningarna! 

Utbildning i Bättre arbetsmiljö

 • Datum: 2018-03-08
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 9100 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Vår utbildning i BAM riktar sig till ledare med arbetsmiljöansvar samt skyddsombud. Kursen följer det upplägg och innehåll som Svenskt Näringsliv, LO och PTK utvecklat tillsammans med Prevent. Utbildningen ger dig som deltagare en tydlig helhetsbild av hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under kursen får du god inblick i hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Utbildningen omfattar tre heldagar med några veckors uppehåll mellan utbildningsdagarna. Läs mer om utbildningen under "MER INFORMATION" här bredvid. Där hittar du hela utbildningsbeskrivningen.

VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Utbildning i Bättre arbetsmiljö

Kompetensutveckling & lärande

 • Datum: 2018-09-13
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 7450 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Programmet omfattar två heldagar och har som syfte att öka deltagarnas förståelse för och förmåga att tillämpa metoder för att arbeta med strategisk kompetensutveckling anpassat till den egna organisationen. Aktiviteten vänder sig till de personer i företagets ledning som ska ta ett övergripande ansvar för att gemensamt med övriga medarbetare utveckla synsätt och metoder för kompetensutvecklingsarbetet på arbetsplatsen. För att få goda möjligheter att lyckas med detta rekommenderas att från varje företag minst två personer deltar i programmet. Vi kommer att arbeta med de två huvudbegreppen STRATEGISK KOMPETENSUTVECKLING och ARBETSPLATSLÄRANDE. Läs mer om programmet under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Kompetensutveckling & lärande

Dataskyddsförordningen - GDPR

 • Datum: 2018-04-16
 • Tid: 08:30 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4400 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Förbered ert företag inför en viktig lagändring! Den 25 maj 2018 kommer nuvarande svenska personuppgiftslagen (PUL) att ersättas med en allmän dataskyddsförordning (Dataskyddsförordningen eller GDPR) vilket är en ny EU-förordning om hantering av personuppgifter. För ert företag kommer detta att innebära stora förändringar för hur ni måste behandla personuppgifter. Genom vår utbildning kommer ni att få god kunskap om Dataskyddsförordningen och vad den innebär för er. Ni kommer att få stöd för att lägga om de system och rutiner som krävs för att uppfylla Dataskyddsförordningen. Kursen vänder sig till ”ALLA”. Den nya förordningen gäller alla företag och de medarbetare som behandlar personuppgifter! Läs mer om utbidningen under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Dataskyddsförordningen - GDPR

Excel, avancerad

 • Datum: 2018-04-17
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 5950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Kanske är EXCEL det mest använda dataprogrammet på de flesta arbetsplatser. Den här kursen på två dagar lär dig att skapa användbara och överskådliga kalkyler. Med hjälp av formler och funktioner kan programmet utföra alla typer av beräkningar. Utifrån värden i kalkylbladet kan du på ett enkelt sätt skapa tydliga diagram. Även bilder och andra objekt kan infogas för att göra kalkylbladet mer tilltalande. Kursen behandlar även hur du i Excel kan spara och hantera data i listor på samma sätt som i databaser, samt hur du använder hela arbetsboken på ett praktiskt sätt. Läs mer om kursen och dess innehåll under "MER INFORMATION" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Excel, avancerad

Excel, medel

 • Datum: 2018-05-17
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 5950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Vår tvådagarskurs i Excel på nivån medel ger dig god förmåga att arbeta med EXCEL som ett kraftfullt arbetsredskap. Du lär dig att skapa användbara och överskådliga kalkyler och med hjälp av formler och funktioner kommer du att kunna utföra alla typer av beräkningar. Att kunna utnyttja funktionerna i EXCEL blir en billig investering. Utbildningen är för dig som har vissa förkunskaper men som vill komma vidare i din förmåga att arbeta med Excel. Kursen är till för alla som gör kalkyler, budget och beräkningar. Läs mer om utbildningen under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN!

Anmälan

Excel, medel

Workshop i FEEDBACK

 • Datum: 2018-05-16
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 4290 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Syftet med vår workshop i feedback är att förändra den grundläggande olust eller rädsla, som många har när det gäller feedback, till inspiration och lust att använda detta fantastiska utvecklingsverktyg

Vår heldagsworkshop i feedback ger deltagarna praktiskt användbar kunskap som går att direkt omsätta i arbetslivet och privat för att ta emot, be om samt ge feedback på ett sätt som bidrar till förståelse och förändring. Det här är ett avgörande steg på vägen mot en feedbackkultur som ger större arbetsglädje, produktivitet, samarbetsförmåga, engagemang och lojalitet. Missa inte möjligheten att få möta Shalini Persson som leder vår workshop! Läs mer under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Workshop i FEEDBACK