Kommande utbildningar

Nedan presenteras samtliga de utbildningar som just nu är aktuella för hösten 2020. Arbete pågår med att planera ytterligare utbildningar fram till början av 2021. Planeringsförutsättningarna är, på grund av covid-19, mycket osäkra och kan snabbt förändras vilket kan leda till relativt snabba förändringar när det gäller genomförandet av utbildningar och andra kompetensutvecklingsaktiviteter.

Vid varje utbildningsbeskrivning finns en länk till en mer detaljerad kursbeskrivning där innehåll, metod m.m. framgår.

Välkomna att anmäla er till utbildningarna! 

Ekonomi för icke ekonomer

 • Datum: Onsd 6 oktober & onsd 13 oktober 2021. Båda dagarna 08:30 till 16:30.
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 9450 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Att kunna hantera frågor rörande företagets/organisationens ekonomi är en av flera viktiga uppgifter för många anställda. Icke minst ställs krav på personer i ledande ställning att kunna förstå och ta ansvar för organisationens ekonomi. Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper och insikter inom ekonomi och du får därmed en ökad kompetens som gör att du kan bli ännu mer delaktig i diskussioner och beslut rörande ekonomin på din arbetsplats. Kursen är certifierad enligt ISO 9001. Läs mer under MER INFO här bredvid! VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Ekonomi för icke ekonomer

Projektutbildning

 • Datum: Torsd 23, fred 24 september samt torsd 7 oktober. Samtliga dagar kl 08:30 till 16:30.
 • Plats: Borgen Osby, Klockaregatan/V. Storgatan, 283 31 Osby.
 • Pris: 10250 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Att driva ett framgångsrikt projekt kräver mycket av projektledaren och projektmedlemmarna. Både ledarskap och medarbetarskap behöver fungera, så att alla bidrar till att projektet drivs framåt enligt plan och når projektmålen. Projektarbetet sker ofta under tidspress och projektmedlemmarna har många gånger andra viktiga arbetsuppgifter samtidigt. Kursen i projektledning ger deltagarna en samsyn i vad som krävs för att driva framgångsrika projekt inom det egna företaget. Dessutom får deltagarna konkreta verktyg och checklistor som direkt kan användas i det dagliga arbetet. Läs mer under MER INFO här bredvid. VÄLKOMNA MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Projektutbildning

Bättre arbetsmiljö (BAM), tredagars

 • Datum: Månd 15, tisd 16 samt tisd 30 november. Heldagar 08:30 till 16:00.
 • Plats: Borgen Osby, Klockaregatan/V. Storgatan, 283 31 Osby.
 • Pris: 9700 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Utbildningen riktar sig till ledare med arbetsmiljöansvar samt arbetsmiljö- eller skyddsombud. Kursen följer det upplägg och innehåll som Svenskt Näringsliv, LO och PTK utvecklat tillsammans med Prevent. Utbildningen ger dig som deltagare en tydlig helhetsbild av hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under kursen får du god inblick i hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Läs mer under MER INFO här bredvid. OBS: Ert företag kan få ekonomiskt stöd från AFA Försäkring när det gäller kursavgifterna. Läs mer i beskrivningen! VÄLKOMNA MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Bättre arbetsmiljö (BAM), tredagars

Utbildning i Entreprenadjuridik

 • Datum: Torsd 14 oktober kl 09:00 till 16:30.
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park, Jämstorpsv. 6, 291 39 Kristianstad
 • Pris: 4825 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Kursen är anpassad på nivån grundläggande entreprenadjuridik med utgångspunkt från standardavtalen AB 04 och ABT 06. Har man gått liknande kurser tidigare är detta ett bra tillfälle för repetition. Kursen behandlar de centrala bestämmelserna i standardavtalen och belyser, utifrån ett juridiskt perspektiv, de vanligaste omdiskuterade frågorna mellan utförare och beställare. Läs mer om innehåll, metod samt möjligheter att få problemlösningar förhandsgranskade och behandlade under utbildningen under MER INFO här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Utbildning i Entreprenadjuridik

Utbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

 • Datum: Månd 11 & tisd 12 samt onsd 27 oktober
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park, Jämstorpsv. 6, 291 39 Kristianstad
 • Pris: 9700 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Utbildningen riktar sig till ledare med arbetsmiljöansvar samt arbetsmiljö- eller skyddsombud. Kursen följer det upplägg och innehåll som Svenskt Näringsliv, LO och PTK utvecklat tillsammans med Prevent. Utbildningen ger dig som deltagare en tydlig helhetsbild av hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. Under kursen får du god inblick i hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera. Läs mer under MER INFO här bredvid. OBS: Ert företag kan få ekonomiskt stöd från AFA Försäkring när det gäller kursavgifterna. Läs mer i beskrivningen! VÄLKOMNA MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Utbildning i Bättre Arbetsmiljö (BAM)

Utbildning i Riskbedömning & riskhantering

 • Datum: Tisd 9 november kl 08:30 till 16:30
 • Plats: Borgen Osby, Klockaregatan/V. Storgatan, 283 31 Osby.
 • Pris: 4790 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Utbildningen riktar sig till chefer med arbetsmiljöansvar samt skydds- och arbetsmiljöombud verksamma främst inom produktion. Under kursdagen kommer deltagarna att få en tydlig helhetsbild av arbetsmiljörisker och metoder för att arbeta med förebyggande arbetsmiljöarbete – riskbedömning. Under kursen får du ett gott underlag för att kunna genomföra riskbedömningar på den egna arbetsplatsen. Utbildningen har fokus på riskbedömningar i produktionsmiljö. Läs mer om utbildningen under MER INFO här bredvid. VÄLKOMNA MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Utbildning i Riskbedömning & riskhantering

Excel, nivå medel

 • Datum: Onsd 20 & onsd 27 oktober, kl 09:00-16:00.
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park, Jämstorpsv. 6, 291 39 Kristianstad
 • Pris: 6900 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Den här fördjupningskursen ger dig god förmåga att arbeta med EXCEL som ett kraftfullt arbetsredskap. Du lär dig att skapa användbara och överskådliga kalkyler och med hjälp av formler och funktioner kommer du att kunna utföra alla typer av beräkningar. Att kunna utnyttja funktionerna i EXCEL blir en billig investering. Kursen omfattar två heldagar med ca en veckas uppehåll mellan de två utbildningspassen. Läs mer om utbildningen under "MER INFO" här bredvid. KURSEN ÄR FULLBOKAD!

Anmälan

Excel, nivå medel

Excelutbildning, nivå medel

 • Datum: Månd 8 & månd 15 november kl 09:00 till !6:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park, Jämstorpsv. 6, 291 39 Kristianstad
 • Pris: 6900 Kr
Anmälan
Om kursen: Den här fördjupningskursen ger dig god förmåga att arbeta med EXCEL som ett kraftfullt arbetsredskap. Du lär dig att skapa användbara och överskådliga kalkyler och med hjälp av formler och funktioner kommer du att kunna utföra alla typer av beräkningar. Att kunna utnyttja funktionerna i EXCEL blir en billig investering. Kursen omfattar två heldagar med ca en veckas uppehåll mellan de två utbildningspassen. Läs mer om utbildningen under "MER INFO" här bredvid. ENDAST TVÅ PLATSER LEDIGA! VÄLKOMMEN MED ANMÄLNINGAR!

Anmälan

Excelutbildning, nivå medel