Kommande utbildningar

Nedan presenteras samtliga de utbildningar som just nu är inplanerade för våren 2017.

Vid varje utbildningsbeskrivning finns en länk till en mer detaljerad kursbeskrivning där innehåll, metod m.m. framgår.

Välkomna att anmäla er till utbildningarna! 

Ledarutveckling för första linjens ledare

 • Datum: 2017-05-12
 • Tid: 08:00 - 12:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 18750 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Detta program riktar sig till dig som innehar en befattning som produktionsledare, arbetsledare, teamledare, gruppchef eller motsvarande. Du innehar alltså en tjänst som innebär att du, som ledare längst ut i organisationen, ska ta ansvar för att leda övriga medarbetare. Efter detta ledarutvecklingsprogram kommer du att ha en tydlig bild av vilka styrkor och svagheter som finns i ditt ledarskap. Du har utvecklat nya beteenden i olika situationer och dessa beteenden resulterar i ett mer framgångsrikt ledarskap. Du kommer också att ha genomgått en utveckling på det personliga planet. Ledarutvecklingsprogrammet omfattar ett flertal steg och pågår under perioden maj-oktober 2017. Läs mer om programmet under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN!

Anmälan

Ledarutveckling för första linjens ledare

Förhandlingsteknik, fördjupningsnivå

 • Datum: 2017-09-07
 • Tid: 08:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 8950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Kursen vänder sig bland annat till erfarna säljare, projektledare, Key Account Managers samt chefer och andra personer med ansvar att initiera och driva förhandlingar som rör relativt stora belopp eller får ganska avgörande effekter för företaget och medarbetarna. Kursen omfattar två utbildningsdagar med ca två veckors uppehåll mellan de två dagarna. Innehållet i utbildningen omfattar teoripass, praktikfallsstudier, grupparbeten, förhandlingsträning m.m. Individuell rådgivning ingår även i kursen. Mer om kursen hittar du under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN!

Anmälan

Förhandlingsteknik, fördjupningsnivå

Retorik - stärk din personliga genomslagskraft

 • Datum: 2017-09-18
 • Tid: 09:00 - 16:30
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 10950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Kursen som omfattar sammanlagt tre dagar vänder sig till dig som har viss vana när det gäller presentationer och föredragningar. Du har upplevt utmaningarna – att engagera dem som lyssnar, att hantera talängslan, att nå fram med ditt budskap och påverka till handling. Nu vill du utveckla din personliga genomslagskraft och bli ännu säkrare i dina framföranden. Träning och instruktiv feedback ger dig redskapen du behöver för att tala så att människor lyssnar, förstår och blir engagerade. Vi har maximerat antalet deltagare till 10 personer eftersom vi vill att samtliga deltagare ska få en kvalificerad utbildning och handledning utifrån sina speciella förutsättningar. Kursinnehåll, metod m.m. framgår av "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN!

Anmälan

Retorik - stärk din personliga genomslagskraft

Excel på nivån medel

 • Datum: 2017-10-09
 • Tid: 09:00 - 16:00
 • Plats: Krinova Incubator & Science Park
 • Mötesplats: Krinova Incubator & Science Park
 • Pris: 5950 Kr
Mer information Anmälan
Om kursen: Kanske är EXCEL det mest använda dataprogrammet på de flesta arbetsplatser. Du får tillgång till ett redskap som på några sekunder ger dig svar på komplicerade beräkningar. Den här kursen som omfattar två dagar ger dig god förmåga att arbeta med EXCEL som ett kraftfullt arbetsredskap. Du lär dig att skapa användbara och överskådliga kalkyler och med hjälp av formler och funktioner kommer du att kunna utföra alla typer av beräkningar. Läs mer om utbildningen under "Mer information" här bredvid. VÄLKOMMEN MED ANMÄLAN!

Anmälan

Excel på nivån medel