Om oss

KompetensArena NordOst AB bildades hösten 2013. Företaget tillhandahåller tjänster som stödjer främst det privata näringslivet i arbetet med kompetensutveckling. Stödet är inriktat på strategisk kompetensutveckling. Med detta begrepp menar vi att de kompetensutvecklingsinsatser som genomförs ska ha en tydlig koppling till organisationens vision, mål, strategier, utmaningar etc.

KompetensArena NordOst AB har, i sitt samarbete med företagen, ett mycket tydligt fokus på att företagen genom kompetensutveckling ska öka sin konkurrenskraft och tillväxt. För närvarande har vi samarbete, av olika omfattning, med ca 140 företag i Kristianstads, Hässleholms, Osby, Östra Göinge och Bromölla kommuner. Vi samarbetar även med offentlig sektor.

KompetensArena NordOst AB är den långsiktigt hållbara kompetensutvecklingsplattformen i Skåne Nordost. Arenan ska vara det naturliga och självklara alternativet när företag och organisationer väljer att arbeta med kompetensutveckling.