Tisd 31 mars avslutar vi utbildningen i FÖRHANDLINGSTEKNIK.

Utbildningarna i OFFICE och OFFENTLIG UPPHANDLING som var planerade att genomföras i mars och april är med anledning av Covid-19 konsekvenser framflyttade. Nya datum kommer!

Inriktning för september/oktober 2020:

  • Ekonomi för icke-ekonomer torsd 3 & 14 september
  • Tre dagars Projektutbildning senare delen av september
  • Tre dagars utbildning i Bättre arbetsmiljö (BAM) senare delen av september/början av oktober

 

TÄNK PÅ ATT OM NI ÖNSKAR KURSUTVÄRDERINGAR PÅ VÅRA TIDIGARE UTBILDNINGAR SÅ ORDNAR VI DET TILL ER OCH LIKASÅ REFERENSER