Välkommen!

Arenan för kompetensutveckling i Nordöstra Skåne. Vi skapar de bästa förutsättningar för att uppfylla de behov av kompetensutveckling som finns inom näringslivet, offentlig verksamhet, föreningar m.fl.

 

Hos KompetensArena NordOst AB kan du ta del av ett mycket stort utbud av olika kompetensutvecklingsaktiviteter såsom utbildningar, seminarier, workshops, föreläsningar etc.

Läs mer här

Om KompetensArena NordOst AB och utbudet

Att ansluta sig

Anslutning till KompetensArena NordOst AB sker för ett år (tolv månader) framåt genom inbetalning av en anslutnings-avgift. Denna avgift varierar beroende på er organisations storlek. Avgiften ger möjlighet att delta i samtliga aktiviteter.

LÄS MER

Behovsanalys

För att kunna göra "rätta" satsningar på kompetens-utveckling förutsätts att en tillräckligt noggrann kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet gjorts. KompetensArena NordOst AB har modeller och verktyg för att analysera ert behov.

LÄS MER

Att delta i aktiviteter

Att utveckla nya kompetenser sker bäst genom att delta i ett flertal olika typer av aktiviteter tillsammans med andra deltagare. Lärandet blir mer påtagligt. KompetensArena NordOst AB har detta breda och varierande utbud.

LÄS MER

Att få ut optimala effekter av deltagandet

KompetensArena NOrdOst AB har kompetens, modeller och verktyg för att stödja er i processer med att få ut optimala effekter av era medarbetares deltagande i aktiviteter. Vi hjälper er att skapa lärande miljöer.

LÄS MER

Ordet kompetens används ofta i sammanhang där utveckling av individer diskuteras. Många gånger kan man uppfatta att det finns olika bilder av begreppet kompetens. Ofta görs kompetens synonymt med kunskap. I KompetensArena NordOst AB är begreppet kompetens större än så. Vi definierar kompetens som nya kunskaper och insikter i kombination med personlighet, motivation och värderingar vilket leder till nya framgångsrika beteenden.

Peter Carlsson, Grundare & VD

Aktiviteter

Verksamheten i KompetensArena NordOst AB omfattar främst tre huvudområden:

* Undersökning & kartläggning av kompetensutvecklingsbehovet
* Genomförande av olika kompetensutvecklingsaktiviteter
* Stöd för att få ut optimal effekt av deltagandet i aktiviteterna.

Vart och ett av de tre områdena innehåller ett antal aktiviteter.